FLPP Jaunumi
Lietotājiem pieejama digitālā datubāze „Zinātnes valoda”

Valoda ir tā, ar kuras palīdzību mēs sazināmies un izsakām savas emocijas. Valodu mēs izmantojam, lai mācītos, diskutētu un argumentētu. Valodā tiek vēstītas arī zinātniskas atziņas, jaunas teorijas un atklājumi. Liepājas Universitātes un Ventspils Augstskolas pētnieki ir izstrādājuši lietotni, kas paredzēta latviešu zinātnes valodas vienotai lietošanai.

Digitālā datubāze „Zinātnes valoda” ir pieejama gan tīmeklī, gan viedtālrunī – www.zinatnesvaloda.lv. Tā noderēs zinātnisko tekstu rakstīšanā un tekstveidē, jo paredzēta plašam lietotāju lokam – no skolēna un studenta līdz doktorantam un zinātniekam.

Datubāzi veido trīs daļas:

  • zinātnisko rakstveida tekstu apraksti trijos līmeņos: skola, augstskola un pētniecība;
  • glosārijs, kurā skaidroti termini un jēdzieni, kas lietoti zinātnisko tekstu aprakstos;
  • standartizētu frāžu paraugi, kas sakārtoti un klasificēti atbilstoši zinātniskā teksta struktūrai (ievadam, pamatdaļai, nobeigumam), kā arī izmantojami teksta vienību sasaistei un atsauču veidošanai.

Digitālās datubāzes izstrādātāji stāsta: „Skolēniem digitālā datubāze palīdzēs labāk saprast, kā rakstīt tādus zinātniskā teksta veidus kā referātu, anotāciju, tēzes, konspektu, argumentēto eseju, kopsavilkumu, arī skolēna zinātniski pētniecisko darbu. Katra teksta veida apraksts ietver tā nosaukuma tulkojumu angļu, krievu un vācu valodā, koncentrētu teksta veida skaidrojumu, kā arī izvērstu tā struktūras raksturojumu. Aprakstu papildina norādes par literatūru, kur iespējams atrast plašāku informāciju par konkrēto tekstu.

Tiem, kas vēlas vairāk iedziļināties zinātnes valodas specifikā, noderīgs būs glosārijs, kurā skaidroti zinātnisko tekstu veidu aprakstos lietotie termini un jēdzieni, piemēram, bibliogrāfiskā atsauce, hipotēze, parafrāze, pētījuma objekts, plaģiāts u. c.

Tāpat datubāzē apkopotās latviešu zinātnes valodā bieži lietotas frāzes, kas būs noderīgas, rakstot plašākus zinātniskos tekstus.”

Datubāzes veidotāji vēl visiem cienīt un mīlēt savu valodu, un mācīties to lietot atbilstoši valodas normām. Lai šī lietotne ir noderīgs palīgs ceļā uz skaidru domu un tās izteikšanu labā latviešu zinātnes valodā!

Šo darbu veic Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta  „Latviešu zinātnes valoda intralingvālā aspektā” ietvaros, kuru īsteno Ventspils Augstskola un Liepājas Universitāte