FLPP Jaunumi

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka š.g. 2. novembrī LZP pieņēma lēmumu par 2018. gada otrajā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā iesniegto projektu iesniegumu:

  1. atbalstīšanu
  2. atbalstīšanu un finansēšanu
  3. neatbalstīšanu

Konkursa rezultātā tika finansēts 41 projekts (kas ir 13% no kopējā projektu iesniegumu skaita un 18% no virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu iesniegumu skaita).

Galvenais:

  1. tika finansēti projekti, kurus iesniedza 17 zinātniskās institūcijas
  2. 10 no projektiem ir starpinstitucionāli (īsteno divas zinātniskās institūcijas)
  3. kopā projektiem uz 24 mēnešu īstenošanas periodu tiks piešķirti 8 169 348 EUR
  4. finansētie projekti tiks īstenoti 24 zinātnes nozarēs (iesniegti tika 41 zinātnes nozarē), kā arī 37 no finansētajiem projektiem ir norādītas papildus zinātnes nozares (starpnozaru projekti)

Informējam, ka š.g. decembrī tiks publicēts detalizētāks pārskats par finansētajiem projektiem un zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem.