Apvārsnis Eiropa
MSKirī Baltijas valstīs

Igaunijas Pētniecības padome, Latvijas Zinātnes padome un Lietuvas Pētniecības padomes nacionālie kontaktpunkti aicina pievienoties Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu (MSCA) doktorantūras tīklu tiešsaistes pasākumam Baltijā 10. maijā no 10:00 līdz 13:00. (EEST), MS Teams platformā.

Pasākuma mērķis ir mudināt Baltijas pētniecības iestādes, valsts un privātās augstākās izglītības iestādes, uzņēmumus un NVO aktīvi piedalīties MSCA Doctoral Networks shēmā.

MSCA doktorantūras tīklu shēmu prezentēs Julien Giordani, MSCA Doctoral Networks konkursa koordinators no Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA). Turklāt savā pieredzē dalīsies vērtētājs un veiksmīgs pieteicējs. Pasākuma ietvaros notiks arī diskusija par doktorantūras tīklu dažādiem aspektiem.

Reģistrācija atvērta līdz 8. maijam plkst. 12:00 EEST.

Kontaktinformācija: