Apvārsnis Eiropa
#valorisation ilustrālis

Eiropas Komisija meklē interesentus, kas vēlas iesaistīties ar zināšanu volarizāciju saistītās šādu tematiku kopienās:

  1. industry-academia collaboration for knowledge valorisation
  2. citizen engagement for knowledge valorisation

Kopienas darbosies no 2023. gada marta līdz jūnija beigām. Tās koordinēs Eiropas Komisija, un to darbs pilnībā notiks tiešsaistē ar ikmēneša sanāksmēm un izmantojot tiešsaistes sadarbības rīkus. Detalizēts darba plāns tiks kopīgots katras prakses kopienas sākuma sanāksmēs.  Ieinteresētās personas aicinātas paust interesi pievienoties kopienām izmantojot tālāk sniegtās aptaujas. Ņemiet vērā, ka dalība prakses kopienās netiks atlīdzināta un izmaksas netiks atlīdzinātas.

Intereses izteikšana līdz 15.martam aizpildot anketu.

 Nozares un akadēmisko aprindu sadarbība ir viens no galvenajiem zināšanu valorizācijas kanāliem.

Tas notiek dažādos veidos, piemēram, kopīgā pētniecībā, publiskā un privātā sektora partnerībās, tehnoloģiju infrastruktūrās un starpnozaru mobilitātē. Pastāv arī pieaugoša tendence, ko virza atvērta inovācija, uz interaktīvākiem sadarbības modeļiem, jaunu starpnieku un digitālu platformu izveidi, kas atvieglo kopradīšanu un inovācijas piedāvājuma un pieprasījuma saskaņošanu. Tāpēc nozares un akadēmisko aprindu sadarbība pastiprinās zināšanu valorizāciju, nodrošinot ieinteresētajām personām un praktiķiem principus, ieteikumus un labāko praksi. Lai nodrošinātu Code of practice on industry-academia collaboration for knowledge valorisation efektivitāti un iekļaujamību, šis kodekss tiks kopīgi izveidots, izmantojot šo kopienu, kas ietvers pēc iespējas plašāku ieinteresēto personu pārstāvniecību.

Vai jūs interesē nozares un akadēmisko aprindu sadarbības nākotnes veidošana? Izsakiet savu interesi pievienoties prakses kopienai un sniedziet idejas Kodeksa saturam, aizpildot šo aptauju līdz 2023. gada 15. martam https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IndustryAcademiaCoP

 

 Kodekss zināšanu valorizācijai, iesaistot pilsoņus

Lai palielinātu inovācijas spēju un dalītos ar inovācijas priekšrocībām ar visām sabiedrības daļām, ir svarīgi paplašināt līdzdalību zināšanu valorizācijas procesos, iekļaujot tādus dalībniekus kā lietotājus, patērētājus un iedzīvotājus. Inovatīviem risinājumiem, kas izriet no šādiem līdzdalības procesiem, tostarp tiem, kas ietver jaunas tehnoloģijas, jaunus uzņēmējdarbības modeļus, uzvedības izmaiņas un sociālās inovācijas, ir priekšrocība, ka tie ir sociāli pieņemami. Lai stiprinātu zināšanu valorizāciju, kur iedzīvotāji ir virzītājspēks, lai paātrinātu zināšanu un pētniecības rezultātu izmantošanu sabiedrības labā, kopā ar ieinteresētajām personām tiks izveidots prakses kodekss, lai sniegtu konkrētus principus, ieteikumus un labāko praksi.

Vai jūs interesē pilsoņu iesaistīšanas zināšanu valorizācijā nākotnes veidošana? Izsakiet savu interesi pievienoties prakses kopienai un sniedziet idejas Kodeksa saturam, aizpildot šo aptauju līdz 2023. gada 15. martam.

Code of practice for knowledge valorisation by citizens’ engagement: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/COP_citizen_engagement_2023

 

Vairāk   https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/industrial-research-and-innovation/eu-valorisation-policy/knowledge-valorisation-platform/thematic-focus/join-new-communities-practice-co-create-two-codes-practice-knowledge-valorisation_en

 

Jautājumu gadījumā rakstīt RTD-VALORISATION-POLICIES-IPR@ec.europa.eu