Apvārsnis Eiropa
MSCA atklāj 95 miljonu eiro apjomīgu konkursu, lai līdzfinansētu doktorantūras un pēcdoktorantūras programmas

MSCA COFUND darbība sniedz organizācijām unikālu iespēju piesaistīt talantus, izmantojot savas doktorantūras un pēcdoktorantūras stipendiju programmas.

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību COFUND konkurss reģionālo, valsts un starptautisko programmu (COFUND) 2022. gadam ir atvērts 2022.gada 11.oktobrī. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2023. gada 9. februāris. Saskaņā ar šo konkursu Eiropas Komisija piešķirs 95 miljonus eiro, lai atbalstītu reģionālās, valsts un starptautiskās apmācības un karjeras attīstības programmas. Viena organizācija (beneficiary) var saņemt maksimums 10 miljonus eiro.

COFUND projekti var izpausties kā

 1. Doktorantūras programmas: piedāvājot doktorantiem pētniecības apmācības aktivitātes, lai attīstītu un paplašinātu viņu prasmes un kompetences, kas noved pie doktora grāda piešķiršanas.
 2. Pēcdoktorantūras programmas: finansējot individuālu progresīvu pētnieku apmācību un karjeras attīstības stipendijas pēcdoktorantūras pētniekiem.

Kas var pieteikties? Piesakās viena organizācija ES dalībvalstī vai Apvārsnis Eiropa asociētajā valstī. Projektā var iekļaut papildu partnerus, piemēram: valdības struktūras, reģionālas iestādes, finansēšanas aģentūras, universitātes, pētniecības organizācijas, uzņēmumus.

COFUND izplata MSCA labāko praksi, veicinot augstus standartus un lieliskus darba apstākļus. Tā veicina ilgtspējīgu apmācību un starptautisku, starpdisciplināru un starpnozaru mobilitāti, lai

 • apmācītu pētniekus un novatorus akadēmiskajās aprindās un ārpus tās;
 • ļautu viņiem paplašināt savus tīklus un dalīties zināšanās, lai veiktu progresīvus pētījumus;
 • sniegtu viņiem jaunas zināšanas, prasmes un karjeras attīstības perspektīvas;
 • veicinātu viņu radošumu un uzņēmējdarbību.

Šīs programmas arī ļaus organizācijām piesaistīt starptautiskus talantus un palielināt to pētniecības un inovācijas spējas. Finansētajās programmās būs jāņem vērā tādi svarīgi aspekti kā  atvērtā zinātne, sabiedrības iesaistīšanās, uzņēmējdarbība, dzimums, ētika un augstas kvalitātes atbalsts.

ES ieguldījumu var izmantot, lai atbalstītu visas programmas izmaksu pozīcijas (atalgojuma izmaksas, mobilitātes izmaksas, ģimenes izmaksas, pētniecības, apmācības un sadarbības izmaksas, pārvaldības un netiešās izmaksas). Izmaksu nosacījumus sk. MSCA darba programmā 100lpp.

Atsevišķas izmaksu pozīcijas var pilnībā vai daļēji finansēt no citiem resursiem, tostarp no ES programmām, kas nav pamatprogramma “Apvārsnis 2020” vai “Apvārsnis Eiropa”, piemēram, no Kohēzijas politikas fondiem, ja tiek novērsta dubulta finansēšana.

Noderīga informācija:

 1. Visa ar konkursu saistīto informāciju, tostarp, dokumentāciju, var atrast konkursa portālā.
  1. Guide for aplicants;
  2. Standard evaluation form (HE MSCA);
  3. Standard application form (HE MSCA COFUND)
  4. HE Main Work Programme 2021–2022 – 2. Marie Skłodowska-Curie Actions
 2. ​​​​​​​Partneru meklēšanai: MSCA Matchmaking platform.
 3. Iepriekš finansētie
 4. Soli pa solim, kā pieteikties?
 5. Vispārēja informācija par MSCA COFUND.

Informācijai:

Liene Ekša, Nacionālā Kontaktpunkta vecākā eksperte MSCA jautājumos

Liene.eksa@lzp.gov.lv