Apvārsnis Eiropa
MSCA Cofund programmu konkurss atvērts

Šonedēļ sākās projektu pieteikšana Marijas Sklodovskas-Kirī (MSC) vārdā nosaukto darbību konkursā COFUND, kurā reģionālo, valsts un starptautisko apmācību un karjeras attīstības programmu atbalstam paredzēti 96,5 miljoni eiro. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2024. gada 8. februāris.

MSCA COFUND darbība sniedz organizācijām unikālu iespēju piesaistīt talantus, izmantojot savas doktorantūras un pēcdoktorantūras stipendiju programmas, kā arī palielināt to pētniecības un inovācijas spējas.

COFUND projekti var būt:

 1. Doktorantūras programmās var piedāvāt doktorantiem pētniecības apmācības aktivitātes, lai attīstītu un paplašinātu viņu prasmes un kompetences, kas sekmē doktora grāda piešķiršani.
 2. Pēcdoktorantūras programmās var finansēt individuālu progresīvu pētnieku apmācību un karjeras attīstības stipendijas pēcdoktorantūras pētniekiem.

Finansētajās programmās būs jāņem vērā tādi svarīgi aspekti kā  atvērtā zinātne, sabiedrības iesaistīšanās, uzņēmējdarbība, dzimums, ētika un augstas kvalitātes atbalsts.

COFUND izplata MSCA labāko praksi, veicinot augstus standartus un lieliskus darba apstākļus. Tā arī veicina ilgtspējīgu apmācību un starptautisku, starpdisciplināru un starpnozaru mobilitāti, lai

 • apmācītu pētniekus un novatorus akadēmiskajās aprindās un ārpus tās,
 • ļautu viņiem paplašināt savus kontaktīklus un dalīties zināšanās, lai veiktu progresīvus pētījumus,
 • sniegtu viņiem jaunas zināšanas, prasmes un karjeras attīstības perspektīvas,
 • veicinātu radošumu un uzņēmējdarbību.

Pieteikt projektus var viena organizācija ES dalībvalstī vai “Apvārsnis Eiropa” asociētajā valstī. Projektā var iekļaut papildu partnerus, piemēram, valdības struktūras, reģionālas iestādes, finansēšanas aģentūras, universitātes, pētniecības organizācijas, uzņēmumus.

Noderīga informācija:

 1. Visa ar konkursu saistīto informāciju, tostarp, dokumentāciju, var atrast konkursa portālā.
 2. Partneru meklēšanai: MSCA Matchmaking platform.
 3. Iepriekš finansētie projekti.
 4. Soli pa solim, kā pieteikties?
 5. Vispārēja informācija par MSCA COFUND.
 6. Rokasgrāmata COFUND Handbook
LieneE

Liene Kairiša

Vecākā eksperte - Eiropas Pētniecības padome; M.Sklodovskas-Kirī programma; Eiropas pētniecības telpas stiprināšana
Liene.Kairisa [at] lzp.gov.lv