Apvārsnis Eiropa
MSCA4Ukraine: gaidāmais projektu konkurss septembrī — sākotnējā informācija pretendentiem

Septembrī tiks izsludināts uzaicinājums iesniegt pieteikumus saskaņā ar nesen izsludināto MSCA4Ukraine shēmu, ko finansē saskaņā ar Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām un kuras mērķis ir atbalstīt pārvietotos pētniekus no Ukrainas.

Par MSCA4Ukraine:

MSCA4Ukraine ļaus pētniekiem no Ukrainas turpināt darbu akadēmiskajās un neakadēmiskajās organizācijās ES dalībvalstīs un Apvārsnis Eiropa asociētajās valstīs, vienlaikus saglabājot savus sakarus ar pētniecības un inovāciju kopienām Ukrainā.

Shēma var arī:

  • veicināt pētnieku reintegrāciju Ukrainā, ja ir izpildīti nosacījumi drošai atgriešanai, lai novērstu pastāvīgu intelektuālā darbaspēka emigrāciju
  • veicināt Ukrainas universitāšu un pētniecības sektora stiprināšanu un tās sadarbību un apmaiņu ar starptautisko pētniecības kopienu

To īstenos:

Asociētie partneri Francijas nacionālā programma PAUSE, Collège de France un globālais Scholars at Risk Network.

Informāciju par atbilstības kritērijiem un pieteikšanās prasībām:

  1. 2022. gada augustā īstenošanas konsorcijs publicēs papildu informāciju par shēmas partneru sameklēšanas (matchmaking) un konsultāciju pakalpojumiem pētniekiem un potenciālajām uzņemošajām organizācijām.
  2. 2022. gada septembrī tiks publicēts uzaicinājums iesniegt pieteikumus ar detalizētu informāciju par pieteikšanās prasībām, atbilstības, vērtēšanas un atlases kritērijiem.

Aicinājums tiks plaši izplatīts, tostarp Eiropas Komisijas finansējuma un konkursu portāla Horizon4Ukraine lapā.

Tikmēr aicinām potenciālās uzņemošās organizācijas izlasīt šo īso dokumentu, kas publicēts Eiropas Universitāšu asociācijas tīmekļa vietnē un kurā sniegta sākotnējā informācija, lai sāktu gatavošanos pieteikumam.

Pieraksties jaunumu saņemšanai par MSCA4Ukraine -> https://www.flexmail.eu/p-8c3948d1471ab771bcd581f7e3e338e0