Apvārsnis Eiropa
Informatīvs attēls

Apvārsnis Eiropa 2 klastera “Kultūra jaunrāde un iekļaujoša sabiedrība” tīkla projekts Net4Society sagatavojis kārtējo pārskatu par sociālo un humanitāro (SSH) jomas pētnieku iespējam Apvārsnis Eiropa klāsteros. “Sociālo un humanitāro zinātņu iespējas programmā “Apvārsnis Eiropa” izdevums ir veltīts 2024.gada darba programmu atjauninājumiem visās tematiskajās grupās, un tagad pētnieki var uzzināt, kādos projektos viņi var aktīvi piedalīties, kuru sākums paredzēts 2025. gadā!

Apvārsnis “Eiropa” tiecas pilnībā integrēt sociālās un humanitārās zinātnes katrā no tā pīlāriem. Jo īpaši pīlārā “Globālie izaicinājumi un Eiropas rūpniecības konkurētspēja” SSH būtu pilnībā jāintegrē visos klasteros. Tāpēc SSH ir transversāls jautājums, kas integrēts visā pamatprogrammā. Lai gan SSH pētniecības aspekti ir īpaši aktuāli 2. klasterī “Kultūra, radošums un iekļaujoša sabiedrība”, tie ir aktuāli arī visos pārējos klasteros un citās pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” daļās.

Jaunākais atjauninātais SSH Opportunities dokuments ir galvenais resurss, lai visā pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” atrastu uzaicinājumus un tēmas, kas attiecas uz sociālajām un humanitārajām zinātnēm. Tas ir izstrādāts, lai palīdzētu potenciālajiem projektu iesniedzējiem atrast interesējošās tēmas, kurās tiek meklēti SSH pētniecības disciplīnas pārstāvji.

Dokuments lejupielādei