Apvārsnis Eiropa Jaunumi
Baltijas infoemācijas diena (LT)

Lietuvas Pētniecības padomes (NCP RCL) Nacionālais kontaktpunkts 16. aprīlī sadarbībā ar Eiropas Inovāciju padomi (EIC) un Lietuvas Inovāciju centru rīkoja Eiropas Inovāciju padomes Baltijas informācijas dienu, kurā pirmo reizi Baltijas valstu pārstāvjiem bija iespēja tikties ar EIC valdes pārstāvjiem, profesionāļiem un ekspertiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja dzirdēt veiksmes stāstus, pieredzi un noderīgus padomus EIC programmu pieteikumu un projektu sagatavošanai.

EIC valdes prezidents Dr. Mihiels Šēfers, kurš viesojās Viļņā, nešaubās par Baltijas valstu – Lietuvas, Igaunijas un Latvijas – potenciālu piedalīties EIC uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.

“Neviena valsts nav pārāk maza, lai gūtu panākumus EIC: runa ir par uzņēmējdarbības veicināšanu visos līmeņos, ekosistēmas izveidi ap koplietošanas objektiem un izcilu un dedzīgu atbalstu pretendentiem”, atzīmē doktors M. Šēfers.

Pagājušā gada jūlija paziņojumā EIC valde identificēja galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras potenciālie inovatori no valstīm, kas paplašinās, tostarp no Baltijas valstīm, piesakoties EIC programmām:

  • Atšķirības zināšanās un līdzdalība EIC programmās dažādās Eiropas valstīs
  • Ierobežotā pieejamība EIC programmām
  • Pieredzējuši konsultanti minētajās paplašināšanās valstīs
  • Aizspriedumi vērtēšanas procesā

Neskatoties uz to, ka tās pārstāv aptuveni 30% no Eiropas Savienības kopējā iedzīvotāju skaita, paplašināšanās valstu grupa 2022. gadā saņēma tikai 7,1% no Accelerator programmas finansējuma. Tāpat to daļa no programmas Pathfinder veidoja tikai 8,5%. Lai palielinātu Paplašināšanās valstu līdzdalību visos EIC finanšu instrumentos līdz vismaz 15%, EIC valde savos ieteikumos ir noteikusi darbības, tai skaitā aktīva augsta potenciāla uzņēmumu atlase paplašināšanās valstīs, struktūrfondu līdzekļu piešķiršana uzņēmumu atbalstam, attīstība, tiešsaistes apmācību materiālu nodrošināšanu, nodrošinot godīgus vērtēšanas procesus un uzraugot iepriekš minēto darbību īstenošanas ietekmi.

Pasākums tika rīkots ar mērķi, lai motivētu mazos un vidējos uzņēmumus, jaunuzņēmumus un pētniecības organizācijas turpināt izmantot programmu Pathfinder, Transition un Accelerator sniegtās finansējuma iespējas. Šīs iespējas, ko pārvalda EIC, atbalsta inovācijas un piedāvā dotācijas izstrādātājiem un radītājiem dziļo tehnoloģiju jomā.