PostDoc jaunumi
Noticis tiešsaistes mācību vebinārs angļu valodā par Latvijas sabiedrībā un kultūrā klātesošiem stereotipiem

Šī gada 6.oktobrī notika tiešsaistes mācību vebinārs angļu valodā “Boundary making and boundary crossing: Cultural stereotypes in Latvia” (Robežu būvēšana un šķērsošana: kultūras stereotipi Latvijā) Pēcdoktorantūras programmas dalībniekiem. Tā mērķis bija iepazīstināt ar Latvijas sabiedrībā un kultūrā klātesošiem stereotipiem un izvērtēt to nozīmi ikdienas saskarsmē starp vietējiem iedzīvotājiem un ārvalstniekiem Latvijas sabiedrības ietvaros. Vebināru vadīja Dr. comm. Mārtiņš Kaprāns, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks un Eiropas Politikas analīzes centra eksperts un vadošais pētnieks.

Šo mācību laikā tika rasta izpratne par to, kā veidojušies sociālie un etniskie stereotipi par latviešiem un citām nacionalitātēm dažādu vēstures notikumu ietvaros un kā tie ir ietekmējuši Latvijas sabiedrības un kultūras attīstību. Šie stereotipi kalpo kā pamats starpkultūru attiecību izveidei mūsu kopienā, kas ir arī viens no Latvijas sabiedrības saliedētības balstiem, jo tieši šīs savstarpējās attiecības ietekmē sabiedrības kopējo morāles horizontu un sociālās rīcības virzītāju. Izzinot šo stereotipu un aizspriedumu būtību, vēsturi un aizdomājoties par savu lomu šo stereotipu un aizspriedumu tālākā izpausmē, ikviens no mums izzinām un veidojam sevi kā personību dažādām kultūrām atvērtā sabiedrībā.

Pēcdoktorantūras programmu nodaļa vebināra dalībnieku vārdā pateicas Dr.comm. Mārtiņam Kaprānam par socioloģiski filozofisko stāstījumu par mūsu sabiedrībā un kultūrā klātesošiem stereotipiem, ļaujot palūkoties uz sevi un savu lomu stereotipu un aizspriedumu tālākā izpausmē no citādāka – zinātniski-pētnieciskā vēstījuma skatu punkta.

Vairāk par vebinārā apskatītām tēmām var lasīt šajā pētījumā: