Apvārsnis Eiropa
Notiks klastera “Klimats, enerģētika un mobilitāte” informācijas diena un kontaktbirža

Eiropas Komisija 2022.gada 3.februārī organizē informācijas dienu par pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis Eiropa 5.tematisko kopu jeb klasteri “Klimats, enerģētika un mobilitāte.” 4.februārī notiks šim klasterim veltīta kontaktbirža.

Galvenais 3.februāra informācijas dienas mērķis ir prezentēt 74 tematikas (ieskaitot baterijas, atjaunojamā enerģija, bezizmešu transports, aviācija u.c.) plenārsesijā un 3 paralēlas sesijās ar uzsvaru uz:

  • Informācijas izplatības veicināšanu par specifiskiem 5.klastera konkursiem un Apvārsnis Eiropa klastera darba programmas 2022.gadam izplatīšanu ieinteresētajām pusēm;
  • Padomu sniegšanu par to, kā pareizi veidot labu projekta pieteikumu un dalīties ar pieredzi un galvenajām atziņām, kas gūtas no pirmajiem programmas Apvāsnis Eiropa projektu vērtējumiem;
  • Tīklošanos un matchmaking (partneru meklēšanas) piedāvāšanu interesentiem, lai atbalstītu projektu pieteikumu konsorciju veidošanos atsevišķi rīkotā kontaktbiržā.

Darba valoda angļu.  Reģistrēšanās informācija dienai nav nepaciešama. Programma ir pieejama Eiropas Komisijas lapā.

Reģistrēšanās kontaktbiržai tiešsaistē līdz 4.februārim. Informācija par kontaktbiržu atrodama te.

Informācijai:

Latvijas Zinātnes Padomes,

Starptautiskās sadarbības programmu projektu departamenta

Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte

Zane Zondaka  zane.zondaka@lzp.gov.lv, +371 29186382