Apvārsnis Eiropa
Notiks Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu doktorantūras tīklu tiešsaistes pasākums Baltijā

Igaunijas Pētniecības padomes, Latvijas Zinātnes padomes un Lietuvas Pētniecības padomes Nacionālie kontaktpunkti (NKP) aicina pievienoties Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu (MSCA) doktorantūras tīklu tiešsaistes pasākumu Baltijā 11. maijā no 14:00 līdz 16:00 pēc Latvijas laika, MS Teams platformā.

Pasākuma mērķis ir mudināt Baltijas pētniecības institūcijas, valsts un privātās augstākās izglītības iestādes, uzņēmumus un NVO aktīvi piedalīties MSCA Doctoral Networks shēmā.

MSCA doktorantūras tīklu shēmu prezentēs Thomas Vyzikas, Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) MSCA doktorantūras tīklu pētniecības programmas administrators. Turklāt savā pieredzē dalīsies MSCA doktorantūras tīklu projekta koordinators Abel Polese. Pasākumā tiks sniegti arī padomi veiksmīga projekta rakstīšanai un informācija par Doktorantūras tīklu izvērtēšanu. Nacionālie kontaktpunkti no visām trim Baltijas valstīm skaidros sniegtos pakalpojumus MSCA doktorantūras tīklu pretendentiem.

Darba kārtībā:

14:00 –Ievads

  • Thomas Vyzikas, Eiropas Pētniecības izpildaģentūras (REA) MSCA doktorantūras tīklu pētniecības programmas administrators.
  • Abel Polese, MSCA doktorantūras tīklu projekta koordinators
  • MSCA doktorantūras tīklu vērtēšana programmā Apvārsnis Eiropa, Baltijas NKP
  • Baltijas valsu Nacionālo kontaktpunktu sniegtie pakalpojumi, Baltijas NKP

16.00 – Noslēgums

Savus jautājumus dalībnieki varēs iesniegt lektoriem, reģistrējoties pasākumam vai pasākuma laikā, izmantojot sli.do, ievadot kodu #247018.

Reģistrācija atvērta līdz 10. maijam plkst. 12:00 pēc vietējā laika.

Ja jums ir kādi jautājumi par pasākumu, sazinieties ar:

Liene Ekša,

Nacionālā kontaktpunkta vecākā eksperte,

liene.eksa@lzp.gov.lv, +371 29975961

1.1.1. specifiskā atbalsta mērķis “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

1.1.1.5. pasākums “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” – 1.kārta Projekts “Atbalsts starptautiskās sadarbības  projektu izstrādei un īstenošanai”