Apvārsnis Eiropa PostDoc jaunumi
HorizonEurope

Šī gada 23.-24. martā norisinājās Latvijas Zinātnes padomes programmas "Apvārsnis Eiropa" nacionālā kontaktpunkta un projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” kopīgi organizētās klātienes apmācības pēcdoktorantiem un citiem interesentiem - “Zinātniskās karjeras attīstība “Apvārsnis Eiropa” projektos”. Apmācības bija noderīgas ne tikai tiem, kuri jau ir iesaistīti "Apvārsnis Eiropa" projektos, bet arī tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par šo programmu un iegūt prasmes, lai varētu piedalīties turpmākos projektos, gūstot praktiskas zināšanas par projektu sagatavošanu, iesniegšanu un īstenošanu.

Apmācības vadīja SIA “WIT Berry” komunikācijas speciālistes programmas „Apvārsnis Eiropa” zinātnes un inovāciju projektos Linda Kimeiša un Guna Valtere, un Latvijas Zinātnes padomes Nacionālā kontaktpunkta eksperte Liene Ekša, informējot par Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral fellowship konkursa iespējām.

Apmācību dalībnieki divu dienu laikā uzzināja praktisku informāciju no jomas lietpratējiem par plašu jautājumu loku, tai skaitā par šādām tēmām:

  • sagatavot organizācijas iekšējos procesus dalībai “Apvārsnis Eiropa” programmā,
  • kā veidot stratēģiju un kādus komunikāciju kanālus izvēlēties,
  • kāds ir projekta dzīves cikls un rīcības plāns veiksmīga projekta izstrādē,
  • kādas komandas kompetences nepieciešamas,
  • kā izveidot uzņēmuma portfolio un mājas lapas mērķlapu,
  • kā izveidot konsorciju vai pievienoties jau esošam,
  • kur un kā meklēt informāciju par projektu konkursiem un konsorcija partneriem,
  • kā orientēties “Apvārsnis Eiropa” programmas dalībnieku portālā,
  • kāda ir projekta pieteikuma struktūra,
  • kādas ir biežāk pieļautās kļūdas projektu pieteikumu izveidē un partneru piesaistes procesā.

Dalībnieki veica arī praktisko uzdevumu, izveidojot savas organizācijas portfolio, ar iespēju no apmācību vadītājiem gūt atgriezenisko saiti.

Apmācību dalībnieki atzina, ka tās bija ļoti noderīgas, jo tika iegūtas ne tikai praktiskas zināšanas un prasmes, lai varētu piedalīties "Apvārsnis Eiropa" projektos, bet bija iespēja arī iegūt jaunus kontaktus, tīklojoties ar citiem zinātniekiem, projektu vadītājiem un jomas profesionāļiem.

Apmācību organizatori un lektori izsaka pateicību visiem dalībniekiem un aicina visus interesentus sekot līdzi jaunumiem Latvijas Zinātnes mājas lapā un Facebook kontos. Papildus informācijas iegūšanai par programmu "Apvārsnis Eiropa" aicinām pieteikties konsultācijai klātienē vai attālināti, izmantojot Nacionālais kontaktpunkta ekspertu kontaktus attiecīgajā tematikā.

Apmācības tika finansētas no ERAF 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" projekta un 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" projekta finanšu resursiem.