LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 39-1-1

2018.gada 29.novembrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk – Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 21.novembra protokolu Nr.23 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

 
 
 

1

Aleksandrs Adamovičs Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne  

2

Jana Andžāne Dabaszinātnes- Fizika un astronomija  
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija  

3

Elga Apsīte Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes  

4

Ali Arshad Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika  

5

Artūrs Ābols Dabaszinātnes- Bioloģija  

6

Jeļena Badjanova Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes  

7

Gints Birzietis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika  

8

Andrejs Cekuls Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  
Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība  

9

Vilis Dubrovskis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas  

10

Didzis Elferts Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne  

11

Valdis Folkmanis Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes  

12

Armands Gricāns Dabaszinātnes- Matemātika  

13

Māra Grīnfelde Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija  

14

Valērija Groma Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija  

15

Semjons Ivanovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika  

16

Daina Jonkus Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne  

17

Guntis Karelis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna  

18

Edgars Kirilovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne  

19

Tatjana Krama Dabaszinātnes- Bioloģija  

20

Indriķis Krams Dabaszinātnes- Bioloģija  

21

Ēriks Kronbergs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika  

22

Aigars Laizāns Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika  

23

Lienīte Litavniece Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība  

24

Kristīne Mārtinsone Sociālās zinātnes- Psiholoģija  

25

Sandra Mihailova Sociālās zinātnes- Psiholoģija  

26

Viktors Mironovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika  

27

Sara Mondini Sociālās zinātnes- Psiholoģija  

28

Velga Ozoliņa Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība  

29

Jānis Priede Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība  

30

Ingrīda Rumba-Rozenfelde Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna  
Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes  

31

Ramona Rupeika-Apoga Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība  

32

Irēna Saleniece Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes  

32

Vladas Tumalavičius Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība  

33

Aleksejs Udaļcovs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija  

34

Aleksejs Udaļcovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas  

35

Jānis Vētra Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija  

36

Inesa Vorončuka Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība  

37

Artūrs Zariņš Dabaszinātnes- Ķīmija

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 28. novembrim.

Priekšsēdētājs   J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421

Pedējā atjaunošana 30-11-2018