LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 40-2-1

2018.gada 20.decemrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk – Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2018.gada 19.decembra sēdes protokolu Nr.24 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Maksims Balalaikins Dabaszinātnes- Bioloģija

2

Ieva Bērziņa Sociālās zinātnes- Politikas zinātne

3

Dmitrijs Bočarovs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

4

Ilva Daugule Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

5

Aleksejs Derovs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

6

Gaļina Dobele Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

7

Ruta Galoburda Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

8

Sandra Gintere Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

9

Sandra Gusta Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

10

Sergejs Isajevs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

11

Iveta Jankovska Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

12

Ināra Jermačenko Dabaszinātnes- Matemātika

13

Guntars Kitenbergs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

14

Natālija Konovalova Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

15

Ilmārs Kreituss Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

16

Gustavs Latkovskis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

17

Laura Neimane Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

18

Oksana Ņikiforova Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

19

Romāns Petričenko Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

20

Inga Pērkone-Redoviča Humanitārās un mākslas zinātnes- Citas humanitārās un mākslas zinātnes, tai skaitā radošās industrijas zinātnes

21

Valdis Pīrāgs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

22

Juris Priekulis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

23

Mārīte Rozenfelde Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

24

Lūcija Rutka Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

25

Valdis Segliņš Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

29

Anatolijs Šarakovskis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

27

Artūrs Škute Dabaszinātnes- Bioloģija

28

Edmunds Tamanis Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

29

Artis Teilāns Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

30

Ieva Tolmane Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

31

Uldis Valainis Dabaszinātnes- Bioloģija

32

Dainis Viesturs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

33

Jeļena Vrubļevska Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

34

Līga Zariņa Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Sociālās zinātnes- Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne

35

Gaļina Zavadska Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2021.gada 19.decembrim.

Priekšsēdētājs  J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421