LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 45-1-1

2019. gada 21. februārī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” (turpmāk – Noteikumi)  2. punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk – Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 20. februāra sēdes protokolu Nr. 26 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Alberts Auziņš Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

2

Rihards Balodis-Bolužs Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

3

Arvīds Barševskis Dabaszinātnes- Bioloģija

4

Uģis Bratuškins Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

5

Edgars Bukšāns Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

6

Jānis Cīmurs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

7

Gunārs Duburs Dabaszinātnes- Ķīmija

8

Tālis Gaitnieks Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

9

Modris Greitāns Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

10

Gunta Grīnberga-Zālīte Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

11

Aleksandrs Ipatovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

12

Sarmīte Janceva Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

13

Jūlija Jonāne Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

14

Ilze Kačāne Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

15

Roberts Kadiķis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

16

Imants Kaldre Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

17

Raimonds Kasparinskis Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

18

Vjačeslavs Kaščejevs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

19

Jānis Kārkliņš Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

20

Vera Komarova Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

21

Anna Mežaka Dabaszinātnes- Bioloģija

22

Modra Murovska Dabaszinātnes- Bioloģija
Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

23

Gianluca Passarelli Sociālās zinātnes- Politikas zinātne

24

Aldis Puķītis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

25

Juris Purāns Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

26

Sandra Skuja Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

27

Andīna Sprince Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

28

Andis Supe Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

29

Vita Šterna Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

30

Sandra Treija Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

31

Aleksandrs Zajacs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

32

Imants Ziemelis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

33

Ērika Žubule Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 20. februārim.

Priekšsēdētāja vietnieks    T.Juhna

Blazarene +371 67228421