LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 47-3-1

2019. gada 27. martā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk – Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 26. marta rakstiskās procedūras protokolu Nr. 27 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Mārcis Auziņš Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

2

Jevgenijs Barkanovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

3

Ērika Bizdēna Dabaszinātnes- Ķīmija

4

Andris Čate Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

5

Jeļena Davidova Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

6

Jurijs Dehtjars Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Medicīniskā inženierija
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija

7

Ainārs Dimants Sociālās zinātnes- Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

8

Uga Dumpis Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

9

Jānis Dzerviniks Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

10

Staņislavs Gendelis Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

11

Pēteris Grabusts Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

12

Miķelis Grīviņš Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

13

Kārlis Gross Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

14

Jurģis Grūbe Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

15

Dzintra Iliško Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

16

Baiba Jansone Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

17

Inese Jurgena Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

18

Benedikts Kalnačs Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

19

Konstantins Kalnbērzs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

20

Aleksejs Kataševs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Medicīniskā inženierija

21

Dainis Krieviņš Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

22

Agita Līviņa Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

23

Inta Mieriņa Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

24

Natalia Paramonova Dabaszinātnes- Bioloģija

25

Jana Pavāre Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

26

Irina Pilvere Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

27

Sergejs Piskunovs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

28

Pēteris Rivža Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

29

Uldis Rogulis Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

30

Baiba Rozentāle Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

31

Inese Spīča Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

32

Kristīne Strada-Rozenberga Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

33

Gaļina Teliševa Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

34

Renāta Varfolomejeva Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

35

Aleksejs Zacepins Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 26. martam.

Priekšsēdētājs   J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421

Pedējā atjaunošana 11-04-2019