LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 51-2-1

2019. gada 24. aprīlī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”  2.punktu, Padomes Eksperta tiesību piešķiršanas kārtību (apstiprināta ar Padomes 2018. gada 15. janvāra rakstiskās procedūras lēmumu Nr. 19-1-1), (turpmāk – Kartība) un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 23. aprīļa sēdes protokolu Nr. 28 nolemj:

1. piešķirt eksperta tiesības uz 3 gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Ina Alsiņa Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

2

Andrejs Aņiskevičs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

3

Svetlana Asmuss Dabaszinātnes- Matemātika

4

Biruta Bankina Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

5

Aleksandrs Belovs Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

6

Dina Bethere Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

7

Vjačeslavs Bobrovs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

8

Inga Būmane Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

9

Andrejs Cēbers Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

10

Ina Druviete Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

11

Margarita Dunska Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

12

Ilmārs Dūrītis Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

13

Jānis Grundspeņķis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

14

Svetlana Ignatjeva Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

15

Ģirts Ivanovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

16

Ingrīda Jakušonoka Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

17

Jānis Karušs Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

18

Irēna Katane Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

19

Mārīte Kirikova Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

20

Jānis Kloviņš Dabaszinātnes- Bioloģija
Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīniskā biotehnoloģija

21

Kaspars Kļaviņš Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

22

Olga Kononova Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Mašīnbūve un mehānika

23

Marina Krasovska Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

24

Jānis Kudiņš Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

25

Irina Kuzmina-Merlino Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

26

Kristaps Lamsters Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

27

Zigurds Markovičs Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

28

Dace Markus Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

29

Donāts Millers Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

30

Indriķis Muižnieks Dabaszinātnes- Bioloģija

31

Linda Pavītola Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

32

Ernests Pētersons Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

33

Pertti Pirttiniemi Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

34

Sarmīte Rozentāle Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

35

Felikss Sadirbajevs Dabaszinātnes- Matemātika

36

Alīda Samuseviča Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

37

Ilze Skrabule Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

38

Māris Skudra Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

39

Aleksandrs Šostaks Dabaszinātnes- Matemātika

40

Māris Turks Dabaszinātnes- Ķīmija
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

41

Aivars Vembris Dabaszinātnes- Fizika un astronomija
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

42

Aigars Vītiņš Dabaszinātnes- Ķīmija

43

Gatis Vītols Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 23. aprīlim.

Priekšsēdētājs  J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421