LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 52-4-1

2019. gada 22. maijā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome saskaņā Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu”  2. un 5. punktu nolemj:

1) piešķirt eksperta tiesības uz 1 gadu šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

1

Vita Antāne Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

2

Pavels Arsenjans Dabaszinātnes- Ķīmija
Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

3

Reinis Balmaks Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

4

Guna Bērziņa Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

5

Elmārs Blūms Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

6

Ieva Brence Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

7

Rudīte Čevere Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

8

Aleksandrs Dahs Sociālās zinātnes- Socioloģija un sociālais darbs

9

Liāna Deklava Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

10

Renārs Erts Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

11

Viktors Gopejenko Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija

12

Juris Grants Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

13

Aija Ilgaža Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

14

Elita Jermolajeva Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

15

Ēriks Jēkabsons Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

16

Anete Karlsone Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

17

Raimonds Kasparinskis Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības biotehnoloģija

18

Māra Kiope Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija

19

Inta Klāsone Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

20

Andris Klepers Sociālās zinātnes- Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

21

Vjačeslavs Lapkovskis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

22

Aivars Lejnieks Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

23

Laima Liepa Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

24

Ineta Lipša Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

25

Vitolds Mackēvičs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna
26 Andrejs Matvejevs Dabaszinātnes- Matemātika
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

27

Ārija Meikališa Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

28

Ilze Miķelsone Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

29

Inga Millere Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes

30

Tatjana Muravska Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

31

Ilma Neimane Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

32

Svetlana Orlova Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

33

Kārlis Pajuste Dabaszinātnes- Ķīmija
Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

34

Aiva Plotniece Dabaszinātnes- Ķīmija
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne
Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

35

Anatolijs Prohorovs Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

36

Īzaks Rašals Dabaszinātnes- Bioloģija

37

Leonīds Ribickis Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

38

Juris Rozenvalds Sociālās zinātnes- Politikas zinātne

39

Ainārs Rudzītis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

40

Mārtiņš Rutkis Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

41

Raimonds Sīmanis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

42

Arkādijs Soboļevs Dabaszinātnes- Ķīmija

43

Inese Spīča Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes

44

Jānis Spīgulis Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

45

Ilze Sproģe Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

46

Evita Straumīte Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

47

Ilga Šematoviča Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Veterinārmedicīnas zinātne

48

Dins Šmits Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

49

Ērika Šumilo Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

50

Nataļja Točelovska Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

51

Andrejs Vasks Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

52

Velga Vēvere Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija

53

Andrejs Vilks Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

54

Sandra Vītoliņa Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2020. gada 21. maijam.

Priekšsēdētāja vietnieks   T.Juhna

Blazarene +371 67228421