LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 57-3-1

2019. gada 22. augustā, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

1 . Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18. panta 7. daļu un  Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – noteikumi) 2., 3. un 6. punktu un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 21. augusta sēdes protokolu Nr. 33 nolemj piešķirt eksperta tiesības uz trīs gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k.

Vārds

Uzvārds

Zinātnes nozare

 1

Inga Ažiņa Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 2

Guntis Bahs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

 3

Dagnija Blumberga Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides biotehnoloģija
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

 4

Raitis Bobrovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne

 5

Zanda Daneberga Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

 6

Jeļena Davidova Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

 7

Atis Elsts Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

 8

Pēteris Evarts-Bunders Dabaszinātnes- Bioloģija

 9

Dāvids Fridmanis Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīniskā biotehnoloģija

 10

Jānis Gardovskis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

11

Ineta Geipele Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas
Sociālās zinātnes- Citas sociālās zinātnes, tai skaitā starpnozaru sociālās zinātnes un militārā zinātne
Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība
Sociālās zinātnes- Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija

12

Jūlija Gušča Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

13

Ģederts Ieviņš Dabaszinātnes- Bioloģija

14

Gunta Jakobsone Dabaszinātnes- Bioloģija

15

Dzintars Jaunzems Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

16

Nikolajs Jefimovs Sociālās zinātnes- Tiesību zinātne

17

Aigars Jirgensons Dabaszinātnes- Ķīmija

18

Aleksejs Jurenoks Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

19

Mārtiņš Kalējs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

20

Aleksandrs Kaļinko Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

21

Valdis Kampars Dabaszinātnes- Ķīmija

22

Dārta Kļaviņa Dabaszinātnes- Bioloģija

23

Eduards Kļaviņš Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

24

Irēna Kokina Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

25

Metjū Matīss Kots Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

26

Kaspars Kroičs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

27

Andris Krūmiņš Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

28

Aleksejs Kuzmins Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

29

Māris Laiviņš Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

30

Dace Lauka Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

31

Linda Lauze Humanitārās un mākslas zinātnes- Valodniecība un literatūrzinātne

32

Andis Lazdiņš Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

33

Gunārs Lācis Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes

34

Edgars Liepiņš Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

35

Anda Liniņa Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

36

Roberts Matisons Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne

37

Raimonds Meija Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Nanotehnoloģija

38

Kristīne Meile Dabaszinātnes- Ķīmija

39

Rūta Muktupāvela Humanitārās un mākslas zinātnes- Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

40

Miki Nakazawa (Miklasevica) Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

41

Māris Nartišs Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

42

Kristīne Oļeinika Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīniskā biotehnoloģija

43

Lilita Ozola Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

44

Oskars Ozoliņš Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika
Dabaszinātnes- Fizika un astronomija
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

45

Māra Pilmane Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija

46

Ieva Pīgozne Humanitārās un mākslas zinātnes- Vēsture un arheoloģija

47

Irina Plotka Sociālās zinātnes- Psiholoģija

48

Jeļena Pubule Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

49

Aleksandrs Rapoports Dabaszinātnes- Bioloģija

50

Jānis Rižikovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne

51

Francesco Romagnoli Dabaszinātnes- Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

52

Oļegs Sabeļņikovs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

53

Eva Strīķe Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

54

Pēteris Studers Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

55

Deniss Ščeulovs Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

56

Vladimirs Šestakovs Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

57

Andrejs Tatuļčenkovs Dabaszinātnes- Fizika un astronomija

58

Kristīna Tihomirova Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

59

Genadijs Trofimovičs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna

60

Baiba Vilne Dabaszinātnes- Bioloģija

61

Edgars Vīgants Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

62

Ģirts Vīgants Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika

63

Zane Zeibote Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība

64

Jānis Zuters Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 21. augustam.

Priekšsēdētājs       J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421