LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 59-1-1

2019. gada 17. oktobrī, Rīgā

Par Ekspertu komisiju sastāvu apstiprināšanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – noteikumi) 27. punktu un pamatojoties uz Vēlēšanu komisijas 2019. gada 8. oktobra sēdes protokolu apstiprina ekspertu komisijas šādā sastāvā :

Dabaszinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k, Vārds, uzvārds Zinātnes nozare
1 Felikss Sadirbajevs Matemātika
2 Kārlis Čerāns Datorzinātne un informātika
3 Vjačeslavs Kaščejevs Fizika un astronomija
4 Aivars Vembris Fizika un astronomija
5 Pavels Arsenjans Ķīmija
6 Kristaps Jaudzems Ķīmija
7 Aigars Jirgensons Ķīmija
8 Māris Turks Ķīmija
9 Oļģerts Nikodemus Zemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes
10 Andris Zeltiņš Bioloģija

Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Zinātnes nozare
1 Tālis Juhna Būvniecības un transporta inženierzinātnes
2 Jānis Kaminskis Būvniecības un transporta inženierzinātnes
3 Jānis Grabis Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
4 Jānis Grundspeņķis Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
5 Roberts Kadiķis Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
6 Andris Čate Mašīnbūve un mehānika
7 Olga Kononova Mašīnbūve un mehānika
8 Dagnija Loča Ķīmijas inženierzinātne
9 Jānis Rižikovs Ķīmijas inženierzinātne
10 Andris Šutka Materiālzinātne
11 Gatis Bažbauers Vides inženierija un enerģētika
12 Aigars Laizāns Vides inženierija un enerģētika
13 Anna Mutule Vides inženierija un enerģētika
14 Raimonds Meija Nanotehnoloģija
15 Evita Straumīte Citas inženierzinātnes un tehnoloģijas, tai skaitā pārtikas un dzērienu tehnoloģijas

Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Zinātnes nozare
1 Edgars Liepiņš Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
2 Modra Murovska Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
3 Jānis Gardovskis Klīniskā medicīna
4 Guntis Karelis Klīniskā medicīna
5 Dace Zavadska Klīniskā medicīna
6 Gunta Krūmiņa Veselības un sporta zinātnes
7 Ivars Vanadziņš Veselības un sporta zinātnes
8 Dāvids Fridmanis Medicīniskā biotehnoloģija
9 Gunta Lazdāne Citas medicīnas un veselības zinātnes, tai skaitā tiesu medicīniskā ekspertīze

Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Zinātnes nozare
1 Biruta Bankina Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
2 Tālis Gaitnieks Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
3 Gunārs Lācis Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
4 Ilze Skrabule Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
5 Līga Paura Dzīvnieku un piena lopkopības zinātne
6 Kaspars Kovaļenko Veterinārmedicīnas zinātne
7 Anda Valdovska Veterinārmedicīnas zinātne
8 Raimonds Kasparinskis Lauksaimniecības biotehnoloģija

Sociālo zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Zinātnes nozare
1 Anita Pipere Psiholoģija
2 Dzintra Atstāja Ekonomika un uzņēmējdarbība
3 Astra Auziņa-Emsiņa Ekonomika un uzņēmējdarbība
4 Ineta Geipele Ekonomika un uzņēmējdarbība
5 Baiba Rivža Ekonomika un uzņēmējdarbība
6 Andra Zvirbule Ekonomika un uzņēmējdarbība
7 Velta Ļubkina Izglītības zinātnes
8 Miķelis Grīviņš Socioloģija un sociālais darbs
9 Vadims Mantrovs Tiesību zinātne
10 Andris Sprūds Politikas zinātne
11 Zaiga Krišjāne Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
12 Agnese Dāvidsone Plašsaziņas līdzekļi un komunikācija

Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija

Nr. p.k. Vārds, uzvārds Zinātnes nozare
1 Inese Runce Vēsture un arheoloģija
2 Gunita Zariņa Vēsture un arheoloģija
3 Eva Eglāja-Kristsone Valodniecība un literatūrzinātne
4 Andra Kalnača Valodniecība un literatūrzinātne
5 Raivis Bičevskis Filozofija, ētika un reliģija
6 Solveiga Krūmiņa-Koņkova Filozofija, ētika un reliģija
7 Anita Stašulāne Filozofija, ētika un reliģija
8 Rūta Muktupāvela Mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Priekšsēdētājs     J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421