LATVIJAS ZINĀTNES PADOME
LĒMUMS Nr. 59-2-1

2019. gada 17. oktobrī, Rīgā

Par eksperta tiesību piešķiršanu

Latvijas Zinātnes padome (turpmāk – Padome) saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 18. panta 7. daļu un  Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 320 „Latvijas Zinātnes padomes ekspertu tiesību piešķiršanas un ekspertu komisiju izveides kārtība” (turpmāk – noteikumi) 2., 3. un 6. punktu un pamatojoties uz Zinātniskās ekspertīzes komisijas 2019. gada 16. oktobra sēdes protokolu Nr. 35 nolemj:

1.  piešķirt eksperta tiesības uz trīs gadiem šādiem zinātniekiem:

Nr. p.k. Vārds Uzvārds Zinātnes nozare
1 Vineta Arnicāne Dabaszinātnes- Datorzinātnes un informātika
2 Ģirts Briģis Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes
3 Dace Cīrule Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne
4 Zinta Gaile Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
5 Laima Geikina Humanitārās un mākslas zinātnes- Filozofija, ētika un reliģija
6 Ilze Irbe Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne
7 Arvīds Irmejs Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna
8 Āris Jansons Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
9 Tālis Juhna Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes
10 Silvija Kalniņš Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika
11 Juta Kroiča Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
12 Anda Ķīvīte-Urtāne Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes
13 Guna Laganovska Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna
14 Maira Leščevica Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība
15 Valērijs Makarevičs Sociālās zinātnes- Psiholoģija
16 Inese Mavļutova Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība
17 Ruta Muceniece Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
18 Aigars Pētersons Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna
19 Haralds Plaudis Medicīnas un veselības zinātnes- Klīniskā medicīna
20 Edgars Rubauskis Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes- Lauksaimniecības un zivsaimniecības zinātnes, mežzinātne
21 Ilze Štrumfa Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
22 Andris Šutka Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne
23 Visvaldis Švinka Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Ķīmijas inženierzinātne
24 Jeļena Titko Sociālās zinātnes- Izglītības zinātnes
25 Signe Tomsone Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes
26 Pēteris Tretjakovs Medicīnas un veselības zinātnes- Medicīnas bāzes zinātnes, tai skaitā farmācija
27 Ruta Vanaga Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Vides inženierija un enerģētika
28 Anita Villeruša Medicīnas un veselības zinātnes- Veselības un sporta zinātnes
29 Irina Voronova Sociālās zinātnes- Ekonomika un uzņēmējdarbība
30 Jānis Zicāns Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Materiālzinātne
31 Jānis Zvirgzds Inženierzinātnes un tehnoloģijas- Būvniecības un transporta inženierzinātnes

Ekspertu pilnvaru laiks līdz 2022. gada 16. oktobrim.

Priekšsēdētājs     J.Kloviņš

Blazarene +371 67228421