Jaunumi
Padomei jauns uzdevums- kārtot Zinātnisko institūciju reģistru

Ministru kabinets  (MK) 2022.gada 27.septembra sēdē apstiprināja grozījumus MK 2020. gada 30. jūnija noteikumos  Nr. 408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums”, nosakot, ka Latvijas Zinātnes padome (LZP) kārtos un uzturēs Zinātnisko institūciju reģistru.

Līdz šim reģistrāciju veica Izglītības kvalitātes valsts dienests, taču zinātnisko institūciju reģistrācija ir zinātnes politikas īstenošanas kompetence, kas atbilst LZP nolikumā noteiktajam – LZP darbības mērķis ir īstenot valsts zinātnes un tehnoloģiju attīstības politiku.

Reģistra kārtošana, ka arī reģistra lietu nodošana un pārņemšana (no dienesta uz padomi) notiek Izglītības un zinātnes ministrijas resora, esošo cilvēkresursu un piešķirtā budžeta ietvaros.