FLPP Jaunumi
Pagarināts Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas lēmumu termiņš

Latvijas Zinātnes padome (LZP) pagarina Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumos Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansēšanas administrēšanas kārtība” 27. punktā noteikto lēmumu izdošanas termiņu līdz 2022. gada 25. decembrim.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātā konkursa nolikuma 40. punktu un Administratīvā procesa likuma 64. panta otro daļu, kā arī ņemot vērā lielo projektu iesniegumu skaitu un ekspertiem nepieciešamo laiku kvalitatīvai konsolidēto ziņojumu sagatavošanai ar atbilstošu vērtējumu.

Vēršam uzmanību, ka LZP veic visus pasākumus, lai nodrošinātu lēmumu pieņemšanu pēc iespējas īsākā termiņā. LZP iespēju robežās plāno lēmumus izdod ātrāk par 2022. gada 25. decembri, attiecīgi projektu iesniedzēji nekavējoties tiks informēti par pieņemtajiem lēmumiem.