Jaunumi
Ilustratīvs attēls

2. aprīlī Ministru kabinetā apstiprināts Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojuma projekts, kas dos iespēju jau šogad īstenot un finansēt Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu (ASV) sadarbības iniciatīvu pētniecībā.

Līdz šim Latvijā tika īstenota viena starpvalstu sadarbības programma pētniecībā, kas nodrošināja atbalstu sadarbībai ar Ukrainas zinātniskajām institūcijām, bet neietvēra iespēju veidot sadarbību ar ASV zinātniskajām institūcijām, vienlaicīgi sniedzot atbalstu Ukrainai. Iniciatīva dos iespēju saglabāt un stiprināt Ukrainas zinātnieku kapacitāti un integrāciju Eiropas un Pasaules Pētniecības telpā.

Latvijas dalība iniciatīvā ir nozīmīga, jo stiprina ASV, Baltijas valstu un Polijas sadarbību zinātnē un dod zinātniekiem iespēju sadarboties, sagatavot un īstenot kopīgus pētījumu projektus, veicināt zināšanu apmaiņu, kopīgu publikāciju izstrādi un minēto valstu, it īpaši ASV, turpmāku iesaisti zinātniskajā sadarbībā ar Latviju un jaunu sadarbības programmu izveidi. Jaunu sadarbības programmu izveide palielinās arī starptautiskās atpazīstamības iespējas ASV un kopumā cels Latvijas prestižu, kā arī ilgtermiņā veicinās ekonomisko izaugsmi, tālāk attīstot projektā izstrādātās komercializējamās idejas. Zinātniskās institūcijas Latvijā  ir izrādījušas interesi un vēlmi aktīvi līdzdarboties pētniecības projektu izstrādē un īstenošanā.

Plānots, ka iniciatīvas projektu īstenošana Latvijas partneriem notiks 2024. gadā ar iespēju pagarināt projekta īstenošanu bez papildu finansējuma piešķiršanas. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam plānots līdz 100 000 eiro apmērā.

Rīkojuma projekts izstrādāts saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu, kā arī 2023. gada 2. augustā parakstīto sadarbības memorandu starp iniciatīvā iekļautajām zinātniskajām institūcijām no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Ukrainas un ASV.

Apstiprinātais rīkojums “Par Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā” pieejams Ministru kabineta tīmekļvietnē.

ASV Nacionālais Zinātnes fonds, ASV Nacionālā Zinātnes akadēmija un ASV Jūras Pētniecības centrs, kā arī Igaunijas Pētniecības padome, Lietuvas Pētniecības padome, Polijas Nacionālais zinātnes centrs, Polijas Nacionālā akadēmiskās apmaiņas aģentūra un Ukrainas Nacionālais pētniecības fonds ir uzaicinājis Latvijas Zinātnes padomi pievienoties Iniciatīvai par atbalstu Ukrainai, veicinot elastīgas izglītības un zinātnes sistēmas attīstību Ukrainā. Ņemot vērā iepriekš minēto ir noslēgts sadarbības memorands starp augstāk minētajām institūcijām. Vienlaikus zinātniskās institūcijas Latvijā  ir izrādījušas interesi un vēlmi aktīvi līdzdarboties iniciatīvas pētniecības projektu izstrādē un īstenošanā.