FLPP Jaunumi

Informējam, ka Latvijas Zinātnes padome (LZP) plāno izsludināt 2019. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursu š.g. aprīļa beigās vai maija sākumā.

Konkursā projektus varēs iesniegt Latvijā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Kā projekta vadītāji vai galvenie izpildītāji nevar pieteikties 2018. gadā finansēto FLPP vadītāji vai galvenie izpildītāji.

Plānotais finansējums ir 9 miljoni euro, kas tiks piešķirti projektiem visās zinātņu nozaru grupās.

Lai uzlabotu projektu zinātniskās izvērtēšanas kvalitāti un objektivitāti, šī konkursa ietvaros tiks organizēti ekspertu paneļi katrā no zinātņu nozaru grupām.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai LZP tīmekļvietnē (www.lzp.gov.lv) par konkursa nolikuma apstiprināšanu un konkursa izsludināšanu.

2017. gada decembrī tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 725 “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu izvērtēšanas un finansējuma administrēšanas kārtība“, kas ieviesa jaunu kārtību FLPP izvērtēšanā un īstenošanā. Kārtība vērsta uz jaunu zinātnisko ideju iegūšanu un zinātniskās izcilības veicināšanu.

2018. gada jaunās kārtības ietvaros tika izsludināti divi FLPP konkursi, kuru ietvaros 102 projektiem tika piešķirti 26 miljoni euro trīs gadu periodam kopā.