FLPP Jaunumi

Š.g. 25. jūlijā notika Latvijas Zinātnes padomes (LZP) organizētais seminārs projektu iesniedzējiem. Semināram pieteicās 248 interesenti, un uz vietas ieradās 198 apmeklētāji.

Semināra laikā LZP priekšsēdētājs Jānis Kloviņš prezentēja 2018. gada pirmā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa rezultātus, galvenās izmaiņas otrā konkursa organizācijā, savukārt LZP vecākā referente Jeļena Blazarene prezentēja izmaiņas projektu iesniegšanas informācijas sistēmā.