ERA-NET
norface

2023.gada 26.maijā tiks atvērts pētniecības projektu konkurss sociālajās un humanitārajās zinātnēs, ko kopīgi organizē ERA-NET CHANSE un NORFACE Network.

Kontaktinformācija: