FLPP Jaunumi
Par FLPP iesniegšanu informācijas sistēmā

Latvijas Zinātnes padome (LZP) informē, ka, tuvojoties Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa  iesniegšanas beigu termiņam – 18.augustam, Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZDIS) https://sciencelatvia.lv/ vienlaicīgi tiek iesniegts liels skaits projektu pieteikumu. Lielam lietotāju apjomam pieslēdzoties sistēmai, tiek radīti traucējumi tās darbībā.

Šobrīd LZP saņem ļoti daudz pieteikumu par sistēmas nepieejamību. Tehniskās problēmas tiek risinātas, taču, gadījumā, ja sistēmas traucējumu dēļ kādai institūcijai neizdosies projektu iesniegt, LZP pagarinās projektu iesniegšanas termiņu par 1 nedēļu.

Ja ir jautājumi par projektu iesniegumu aizpildīšanu, aicinām rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: flpp@lzp.gov.lv.

LZP pateicas zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām par interesi piedalīties fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklātajā konkursā! Sekmīgā sadarbībā veidosim zinātni labākai nākotnei!