FLPP Jaunumi
Par FLPP iesniegšanu – tehniskas kļūmes informācijas sistēmā

Latvijas Zinātnes padome (padome) informē, ka Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas padomes projektu modulī ir tehniskas problēmas ar elektroniskā pasta vēstuļu izsūtīšanu.

Tādēļ gadījumos, kad projekta kontaktpersona nosūta projekta iesniegumu saskaņošanai projekta vadītājam vai projekta vadītājs nosūta projekta iesniegumu saskaņošanai zinātniskās institūcijas paraksttiesīgajai personai, parādās sistēmas kļūda. Vienlaikus attiecīgajam saskaņošanas pieprasījumam jābūt pieejamam projekta vadītājam vai zinātniskās institūcijas paraksttiesīgajai personai padomes projektu modulī.

Ja tomēr pieprasījums padomes projektu modulī projekta vadītājam vai zinātniskās institūcijas paraksttiesīgajai personai nav redzams, lūdzam rakstīt uz flpp@lzp.gov.lv.

LZP atgādina, ka projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 6. septembris, projekta iesniegums ir jāaizpilda un jāiesniedz NZDIS. Vairāk informācijas par konkursu pieejama šeit, vienlaikus iesakām iepazīties ar:

– Konkursa nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un cita dokumentācija pieejama šeit.

– Ieraksts no projektu iesniedzēju semināra pieejams šeit.

Ja ir jautājumi par projektu iesniegumu aizpildīšanu, aicinām rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: flpp@lzp.gov.lv.

LZP pateicas zinātniekiem un zinātniskajām institūcijām par interesi piedalīties fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2021. gada atklātajā konkursā un vēl veiksmīgu projektu iesniegšanu!