COST
COST logo

2022.gada 27.maijā COST programmas Vecāko amatpersonu komiteja apstiprināja jaunas 70 akcijas (zinātnieku un speciālistu sadarbības tīklus), kuru darbība tiks uzsākta šogad rudenī.

Ar jaunajām akcijām var iepazīties sadaļā “Starptautiskās programmas”- “COST”, atverot sadaļu “Jaunās COST akcijas”.

Informācija par jaunajām akcijām (un to Saprašanās memorandi) būs pieejama COST programmas mājaslapā jauno akciju sadaļās sākot ar 2022.gada 23.jūniju. Interesenti šeit varēs iepazīties ar akciju darbības mērķiem, to ietvaros paredzētajām aktivitātēm un izveidotajām darba grupām.

Lai iesaistītos akcijas Vadības komitejas darbā interesents ir aicināts sazināties ar COST programmas koordinatoru Latvijā un Latvijas Zinātnes padomē iesniegt “Pieteikumu dalībai COST programmas akcijā” un savu CV.

COST akciju pieteikumu konkurss būs atvērts līdz 2022.gada 20.oktobrim plkst.12:00 (CET). Ar konkursa nosacījumiem var iepazīties COST programmas mājaslapā.

COST programmas koordinatore Latvijā