Lai organizēt un īstenot Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) 2019. gada Ekspertu komisiju vēlēšanas, LZP atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 12. decembra noteikumu Nr. 724 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu kvalifikācijas kritērijiem, ekspertu komisiju izveidošanu un to darbības organizēšanu” 7. punktam ar savu 2019. gada 12. februāra lēmumu Nr. 44-1 “

noteica šādu Ekspertu komisiju skaitu un sastāvu:

  1. Dabaszinātņu ekspertu komisija – 10 locekļi;
  2. Inženierzinātņu un tehnoloģiju ekspertu komisija – 15 locekļi;
  3. Medicīnas un veselības zinātņu ekspertu komisija – 9 locekļi;
  4. Lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes – 9 locekļi;
  5. Sociālo zinātņu ekspertu komisija – 12 locekļi;
  6. Humanitāro un mākslas zinātņu ekspertu komisija – 8 locekļi.

Vēlēšanu procesa nodrošināšanai LZP ar 2019. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 43-1 izveidoja 

Pedējā atjaunošana 28-02-2019