Latvijas Zinātnes padomes (LZP)  2019. gada ekspertu komisiju vēlēšanu komisija atbilstoši  LZP ekspertu komisiju vēlēšanu nolikuma (apstiprināts ar LZP 2019. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 55-1) 24. un 25. punktiem publicē balsu skaitīšanas protokolu