FLPP Jaunumi

Pēc 2018. gada pirmā fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursa noslēguma Latvijas Zinātnes padome ir sagatavojusi pārskatu par zinātniskās izvērtēšanas rezultātiem.

Pārskatā atspoguļota šāda informācija:

  1. kvantitatīvie rezultāti;
  2. kvalitatīvo vērtējumu analīze un atziņas;
  3. informācija par zinātņu nozaru grupām;
  4. informācijām par zinātniskajām institūcijām, kas piedalījās konkursā;
  5. informācija par studējošajiem un jaunajiem zinātniekiem.