Apvārsnis Eiropa
Pasākums par MSCA Pēcdoktorantūras stipendijām – vērtētāju un stipendiātu pieredze

Latvijas Zinātnes Padomes Apvārsnis Eiropa Nacionālais kontaktpunkts 17.maijā no 13:00 līdz 14:30 aicina uz tiešsaistes informācijas dienu “Marijas Sklodovskas Kirī aktivitāšu (MSCA) Pēcdoktorantūras stipendijas – vērtētāju un stipendiātu pieredze” Zoom platformā.  

Informācijas dienas mērķis ir iedrošināt un informēt Latvijas pieteicējus aktīvāk izmantot MSCA Pēcdoktorantūras stipendijas iespējas. Galvenā pasākuma mērķa grupa ir MSCA Pēcdoktorantūras stipendijas konkursam atbilstoši pētnieki t.i., pēcdoktoranti, kuru pilna laika pētniecības pieredze nepārsniedz 8 gadus (ar iespējamiem pagarinājumiem – vadlīnijas un self-assesment rīks). Tāpat, laipni aicināti ir citi interesenti t.i., doktora grāda kandidāti, kā arī zinātnisko projektu vadītāji, kuri savās organizācijās  informē par dažādām projektu iespējām. 

Ar savu pieredzi dalīsies MSCA IF vērtētāji LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Dr. philol.Sanita Reinsone un Elektronikas un datorzinātņu institūta vadošais pētnieks un direktora vietnieks attīstības jautājumos Dr. sc.ing. Kaspars Ozols.

Ar savu pieredzi dalīsies MSCA IF stipendiāti Daugavpils Universitātes, Dzīvības zinātņu un Tehnoloģiju Institūta, Biosistemātikas departamenta vadošā pētniece, asociētā viesprofesore Dr. biol. Anna Mežaka, un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra pētnieks un grupas līderis Baltijas Biomateriālu ekselences centrā, Dr. biol. Kristaps Kļaviņš. 

Darba kārtība:

Jautājumus aicinām iesūtīt reģistrācijas laikā. Reģistrēšanās atvērta līdz 16.maija 12:00. 

Kontaktinformācija:

Latvijas Zinātnes padomes

Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta 

vecākā eksperte  Liene Ekša

liene.eksa@lzp.gov.lv+371 29975961