Latvijas Zinātnes padomes sēde notiks 19.12.2019  (ceturtdien) Rīgas Tehniskajā universitātē Kaļķu iela 1, 119. telpā plkst. 14:00-16:00 (sekretariāta darbinieki ieradīsies jau 13:30).

Darba kārtība:

Pārskats par Latvijas Zinātnes padomes darbību 2019. gadā un aktuālie uzdevumi 2020. gadā.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.Pārskats par Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un Lietišķo pētījumu projektu 2019. gada konkursa projektu izvērtēšanu.
Ziņo: LZP vecākais referents I. Kreišmanis.Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisiju un Zinātniskās ekspertīzes komisijas darbības aktuālie jautājumi, to darbības nolikumi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.LZP eksperta tiesību piešķiršana.
Ziņo: ZEK pārstāvis.Dažādi.
Ziņo: LZP priekšsēdētājs J. Kloviņš.