FLPP Jaunumi

Latvijas Zinātnes padome 27. janvārī izsludināja pieteikšanos fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2020. gada atklātajam konkursam, kuram pieejamais finansējums ir 13 510 977 eiro.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozarēs. FLPP veicina arī studējošo un doktora grāda pretendentu iesaisti, pētniecības un studiju vides sasaiste, zinātnisko institūciju un zinātnieku kapacitātes celšanu. Par svarīgu uzdevumu izvirzīta projektu rezultātu sasaiste ar prioritārajiem zinātnes virzieniem un projektu sociālekonomiskās ietekmes vairošana. Tāpat tiek veidota pārskatāma atskaitīšanās un finanšu izlietojuma sistēma, kas ļaus izvērtēt arī projektu rezultātu ilgtspēju, vienlaikus samazinot administratīvo slogu un veicinot starpinstitucionālo sadarbību.

Konkursā var piedalīties tās zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā. Latvijas Zinātnes padomes “Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2020. gada atklātā konkursa nolikums” un tā pielikumi, kā arī svarīgākie jaunumi pieejami šeit. Projektu īstenošanas laiks ir 3 gadi.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 23. marts. Projektu iesniegumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – informācijas sistēma), https://sciencelatvia.lv.

Šā gada 13.-26. februārī notiks semināri potenciālajiem FLPP potenciālajiem iesniedzējiem:

  • Norises vieta: Rīgas Stradiņa universitātes Aula; Dzirciema iela 16, K korpuss

Norises laiks: 13. februārī plkst. 15:00-17:00

  • Norises vieta: Rīgas Tehniskās universitātes 102. auditorija, Āzenes iela 12, Ķīpsala

Norises laiks: 19. februārī plkst. 15:00-17:00

  • Norises vieta: Latvijas Universitātes Mazā aula, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Norises laiks: 26. februārī plkst. 10:00-12:00

Lūdzam visus interesentus reģistrēties semināriem, izmantojot šo formu:

https://forms.gle/sKZX1qK4eDV7wc4r9

Lai iegūtu vairāk informācijas, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi: flpp@lzp.gov.lv .