PostDoc jaunumi
Pēcdoktorantūras pieteikumu gala un vidusposmu ziņojumu zinātniskā vērtēšana turpinās

Kopš 2020.gada vidus aktīvi notiek pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumu gala un vidusposmu ziņojumu zinātniskās vērtēšanas. Pētniecības pieteikumu noslēguma termiņu datumi vidusposmu un gala atskaišu iesniegšanas un konsolidēto vērtējumu saņemšanas datumi atšķiras, ņemot vērā pētniecības pieteikumu dažādos uzsākšanas periodus, kā arī iespējamos pētniecības pieteikuma pārtraukšanas iemeslus. Pašreiz ir izvērtēti 176 pieteikumu gala ziņojumi, t.sk. 127 – 1.atlases kārtas ietvaros un 49 – 2.atlases kārtas ietvaros.

Tāpat ir notikusi un noslēgta 3. un 4.atlases kārtas pētniecības pieteikumu vidusposmu ziņojumu zinātniskā vērtēšana. Kopskaitā abu kārtu ietvaros ir izvērtēti 147 pieteikumu vidusposmu ziņojumi, t.sk. 81 – 3.atlases kārtas ietvaros un 66 – 4.atlases kārtas ietvaros. Līdz šim 3. un 4.atlases kārtās ir lauzti 8 pieteikumi (1 – 3.atlases kārtas ietvaros, 7 – 4.kārtas ietvaros).

1.un 2.atlases kārtu ietvaros 187 pēcdoktorantūras pētniecības pieteikumi tika izvirzīti gala ziņojumu zinātniskai vērtēšanai. Starp tiem 129 pieteikumi bija 1.atlases kārtas ietvaros, savukārt 2.atlases kārtas – 59 pieteikumi. Abu kārtu kopsummā vēl arvien ir 4 pieteikumi (1 no 1.atlases kārtas, 3 – 2.atlases kārtas ietvaros), kuru gala ziņojumu zinātniskie vērtējumi vēl tiek gaidīti. Pirmajās divās atlases kārtās 7 pētniecības pieteikumu gala ziņojumu tiks iesniegti vērtēšanai 2023.gadā līdz vasaras vidum. Šajās sākotnējās atlases kārtās priekšlaicīgi tika lauzti 5 pētniecības pieteikumu īstenošanas līgumi, katras atlases kārtas sākumā kopskaitā īstenošanai tika apstiprināti 132 un 62 pieteikumi.

Apmēram 63 % 1. un 2.atlases kārtas ietvaros īstenoto pieteikumu saņēma izcilu un teicamu zinātnisko vērtējumu, proti, no 90% līdz 100%. Savukārt 34 pieteikumi tika novērtēti robežās starp 80% līdz 89%. Kopsummā vien 11% no visiem gala vērtēšanai izvirzītajiem pieteikumiem tika novērtēti robežās no 65% līdz 70%. Četru pieteikumu gala ziņojumi tika novērtēti negatīvi (64% un zemāk).

Ap 46% pieteikumu vidusposmu ziņojumu abu kārtu ietvaros tika novērtēti pozitīvi, savukārt nedaudz vairāk nekā pusei pieteikumu tika norādīts uz precizējumiem, kas jāņem vērā, lai sekmīgi sasniegtu noteikto pētniecības pieteikumu īstenošanas mērķi. Jāpiemin, ka viens 4.atlases kārtas pētniecības pieteikums tika novērtēts negatīvi, taču pēc ilgstošas turpmākā pētniecības procesa īstenošanas pārskatīšanas un saskaņošanas, šis pētniecības pieteikuma pēcdoktorants ir saņēmis “zaļo gaismu” sava pētījuma īstenošanai.

Atgādinām, ka aktīvais pētniecības pieteikumu īstenošanas posms ir līdz 2023.gada 30.jūnijam, kam sekos īpaši intensīva gala ziņojumu zinātniskā vērtēšana. Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr.50 “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta” programma tiek īstenota ne ilgāk kā līdz 2023.gada 30.novembrim.