PostDoc jaunumi
postdoc programmas pētniecības projekti

Septiņu gadu laikā Latvijā īstenoti 342 pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekti par kopējo finansējumu 42 miljoni eiro.

Atbalsta pasākumu mērķis bija attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot pēcdoktorantu karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem. Tāpat veicināt pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Šā gada 30. jūnijā noslēdzās pēcdoktorantūras programmas pētniecības pieteikumu īstenošana. Šobrīd  vēl turpinās 3. un 4.kārtas gala ziņojumu zinātniskā vērtēšana.

Līdz šim izvērtēti 114 pētniecības pieteikumu gala ziņojumi, savukārt 30 pēcdoktoranti vēl gaida ekspertu vērtējumu. 112 pieteikumu gala ziņojumi saņēmuši augstāko vērtējumu un tikai diviem gala ziņojumiem eksperti devuši vērtējumu zem 65%.

Latvijas Zinātnes padome 1.1.1.2. pasākuma projektu “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenos līdz 2023. gada 30. novembrim, nodrošinot pēcdoktorantu pētniecības atbalsta pasākumu īstenošanu un līgumsaistību izpildes uzraudzību.