Apvārsnis Eiropa
Pētniecības organizācijām un augstskolām paveras papildu iespējas EEZ un Norvēģijas grantu projektos

Septembra sākumā valdība ir atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas rosinātās izmaiņas noteikumos par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Baltijas pētniecības programma” un “Stipendijas” īstenošanu.

MK noteikumu grozījumi sniedz šādas papildu iespējas Latvijas augstskolām un pētniecības organizācijām:

  1. Baltijas Pētniecības programmā tiks organizēts vēl viens ierobežots konkurss, kurā nelielus projektus varēs iesniegt tie Baltijas pētniecības programmas atklātā konkursa projektu iesniedzēji, kuru kvalitatīvie projekti netika apstiprināti finansējuma trūkuma dēļ un palika rezerves sarakstā. Šie 12 projektu iesniedzēji tiks uzaicināti izstrādāt jaunus projekta iesniegumus esošās partnerības un tēmas ietvaros un iesniegt tos konkursā “Apvārsnis Eiropa” vai kādā citā alternatīva finanšu avota konkursā. Paredzams, ka šim konkursam būs atvēlēts finansējums 292 507,45 EUR apmērā.
  2. Lai sniegtu atbalstu studentiem, pētniekiem un augstskolu personālam, kuri ir Ukrainas civiliedzīvotāji (Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē) un kuri izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, noteikumi paredz, ka:
  • Esošie Baltijas pētniecības programmas projekti varēs saņemt papildu finansējumu, ja īstenoto projektu papildinās ar aktivitātēm, kurās iesaistīsies Ukrainas civiliedzīvotāji –pētnieki, studenti un augstskolas personāls vai citi eksperti. Esošie Baltijas Pētniecības programmas projekti varēs saņem arī papildu finansējumu citu papildu aktivitāšu un rezultātu sasniegšanai gadījumā, ja atvēlētais finansējums 276 266,00 EUR apmērā nebūs pilnā apjomā izlietots Ukrainas pētnieku, studentu un augstskolas personāla iesaistei projektos.
  • Esošie stipendiju programmas projekti varēs saņemt papildu finansējumu, ja īstenoto projektu papildinās ar mobilitātēm, kurās iesaistīsies Ukrainas civiliedzīvotāji – pētnieki, studenti un augstskolu personāls.

Informācija par ierobežotā konkursa nosacījumiem un par kārtību, kādā esošie projekti varēs saņemt papildu finansējumu tiks publicēta Latvijas Zinātnes padomes mājaslapā https://lzp.gov.lv/jaunumi/ un EEZ un Norvēģijas grantu mājaslapā https://eeagrants.lv, kā arī tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem un īstenotājiem.

Aicinām sekot līdzi informācijai Latvijas Zinātnes padomes un eeagrants.lv tīmekļa vietnēs un sociālajos tīklos. Par Latvijas zinātniskajām institūcijām un augstskolām, kas jau ievieš EEZ un Norvēģijas grantu projektus pētniecībā un augstākajā izglītībā var uzzināt https://eeagrants.lv/projekti/?title=&cat=500&status= .