Pētnieki aicina uz projekta “Dzīve ar COVID-19” rezultātu prezentāciju

Trešdien, 3. februārī, no 9.00 līdz 11.45 Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) aicina uz virtuālu pasākumu Kā sociālās zinātnes palīdz saprast un pārvarēt COVID-19 pandēmijas sekas?, kurā pētnieki prezentēs rezultātus valsts pētījumu programmas projektam Dzīve ar COVID-19. Šo projektu no 1. jūlija līdz 31. martam īsteno zinātniskais konsorcijs, ko RSU vadībā veido Latvijas Universitāte (LU), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA), Vidzemes Augstskola un Elektronikas datorzinātņu institūts. Virtuālajam pasākumam Zoom platformā aicināts pievienoties ikviens interesents.

Pasākumu atklās RSU zinātņu prorektore Agrita Kiopa, Ingmārs Kreišmanis (Latvijas Zinātnes padome), Dmitrijs Stepanovs (Izglītības un zinātnes ministrija), Daiga Holma (Valsts kanceleja) un Sanita Vasiļjeva (Labklājības ministrija). Ar projekta struktūru, mērķiem, uzdevumiem un īstenotājiem iepazīstinās projekta vadītāja, RSU Komunikācijas fakultātes pētniece Alise Tīfentāle. Tikmēr Latvijas sabiedrības portretu no projekta pētījumu galvenajiem secinājumiem ieskicēs projekta koordinatore, Eiropas studiju fakultātes pētniece Vineta Kleinberga.

RSU  Komunikācijas fakultātes pētnieks profesors Sergejs Kruks skaidros, kā socioloģiskie pētījumi sniedz priekšstatu par dažādu sociāldemogrāfisku grupu pieredzi pandēmijas laikā, īpašu uzmanību pievēršot atgriezeniskās saites trūkumam ar valsts pārvaldes institūcijām. Par psiholoģiskajām sekām, ko pandēmija atstājusi uz ģimenēm, runās LU profesore klīniskajā psiholoģijā Baiba Martinsone. Tikmēr par attālinātā darba problēmām no darba devēja un darba ņēmēja perspektīvas – RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors asociētais profesors Ivars Vanadziņš. Savukārt pedagogu vajadzības un digitālās prasmes attālinātā mācību un studiju procesa nodrošināšanai pandēmijas laikā iezīmēs RTA profesore Velta Ļubkina un RTA vadošā pētniece Svetlana Ušča.

Galvenās atziņas par valsts stratēģiju, stratēģisko komunikāciju un valdības komunikāciju COVID-19 krīzes kontekstā prezentēs Vidzemes Augstskolas asociētais profesors un vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš. RSU Komunikācijas fakultātes dekāne profesore Anda Rožukalne runās par Latvijas sabiedrības attieksmi pret COVID-19 ziņām un pandēmijas dezinformāciju saslimšanas riska pašvērtējuma kontekstā, bet Vidzemes Augstskolas asociētā profesore un pētniece Vineta Silkāne analizēs pilsonisko līdzdalību krīzē COVID-19 pandēmijas pirmā viļņa laikā.

Precīzāka pasākuma programma, kā arī saite uz Zoom notikumu rodama RSU mājaslapā: www.rsu.lv/notikumi/zinatnieku-brokastis-vpp-projekta-dzive-ar-covid-19-rezultati.

Pasākums norisināsies RSU ik mēnesi rīkoto Zinātnieku brokastu laikā, un tā ieraksts būs skatāms projekta mājaslapā: www.rsu.lv/projekts/dzive-ar-covid-19. Projektu Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē (VPP-COVID-2020/1-0013) finansē Izglītības un zinātnes ministrija.