Jaunumi
Pieejamas veidlapas Zinātnisko institūciju reģistram

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” 3.9. apakšpunktu Latvijas Zinātnes padomei (LZP) ir noteiktas funkcijas kārtot Zinātnisko institūciju reģistru. LZP ir apstiprinājusi iesnieguma veidlapu un reģistra apliecību. Zinātniskās institūcijas ir aicinātas ar tām iepazīties:

Patstāvīgi tās ir pieejamas LZP mājas lapā zem sadaļas Dokumenti– “Zinātnisko institūciju reģistram”: https://lzp.gov.lv/zinatnisko-instituciju-registram/