Pieejams informatīvā ziņojuma projekts par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem

Pieejams Latvijas Zinātnes padomes izstrādātais informatīvā ziņojuma projektu par valsts pētījumu programmas “Covid-19 seku mazināšanai” ietvaros sasniegtajiem rezultātiem. Ziņojuma projekts ir sagatavots, balstoties uz desmit projektos paveikto un sasniegto no 2020. gada jūlija līdz oktobra beigām, kā arī pētot Covid-19 saslimšanas otrā viļņa attīstības dinamiku rudens periodā.

2021. gada janvārī ziņojums tiks papildināts ar aktuālo informāciju par projektos līdz 2020. gada decembra beigām sasniegtajiem rezultātiem, un virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā.

Decembra beigās ir noslēgusies visu projektu aktīvā īstenošanas fāze, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par valsts pētījumu programmu īstenošanu 7 no 10 projektiem piešķirts trīs mēnešu pagarinājums bez papildu finansējuma piešķiršanas, savukārt diviem projektiem piešķirts 6 mēnešu pagarinājums.