Apvārsnis Eiropa
AE teaming atbalsts

Latvijas Zinātnes padome (LZP) izsludina pieteikšanos pakalpojumam Ārzemju eksperta konsultācijas Apvārsnis Eiropa programmas “Teaming for Excellence” projektu pieteikumu sagatavošanā”.  

Pieteicējiem ir iespēja konsultācijā ar pieredzējušiem ekspertiem saņemt ieteikumus, kā uzlabot savu pieteikumu, lai tas būtu konkurētspējīgs projekta konkursa “Teaming for Excellence” ID. “HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage” pirmajā kārtā.

Lai pieteiktos, lūdzu, aizpildiet pieteikuma formu ŠEIT.

Pieteikties var līdz 2023.gada 4.aprīlim (ieskaitot).

Pakalpojuma pieteikumu var iesniegt Latvijas Republikas zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas Zinātnisko institūciju reģistrā un kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai.

Konsultāciju laikā ārvalstu eksperts lasa Latvijas zinātnisko institūciju izstrādāto projektu pieteikumu konkursā  “Teaming for Excellence” ID. “HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage” un sniedz rakstiskas anotācijas un komentārus kā pilnveidot projekta pieteikumu.

Ja jums ir papildus jautājumi lūdzam sazināties ar LZP NKP vecāko eksperti  Sarmīti Mickeviču tālrunis +371 29493944,  sarmite.mickevica@lzp.gov.lv.

Pakalpojums tiek finansētas no 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" projekta finanšu resursiem