FLPP Jaunumi
Rekordliels projektu iesniegumu skaits šī gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā

Šī gada 25. augustā noslēdzās Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) 2022. gada atklātā konkursa projektu pieteikumu iesniegšana. Tika saņemti 600 projektu iesniegumi, kas ir augstākais saņemto iesniegumu skaits LZP FLPP konkursu vēsturē.

„Lielais pieteikumu skaits apliecina Latvijas zinātnieku darbības aktivitāti, nezūdošo interesi, kas ir kā liecība tam, ka mūsu valsts zinātne attīstās un vēršas plašumā. FLPP projektu īstenošanas rezultātā tiek stimulēta Latvijas ekonomiskā izaugsme, risināti dažādi Latvijas sabiedrībai aktuāli jautājumi, kā arī ielikti pamati jauniem pētniecības virzieniem Latvijas zinātnē,” norāda LZP direktore Lauma Muižniece.

Visaktīvākā projektu iesniegšanā ir Latvijas Universitāte (LU) – 225 projektu pieteikumu, no kuriem LU Cietvielu fizikas institūts iesniedzis – 51, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts – 9 un LU Matemātikas un informātikas institūts – 7 projektu pieteikumus. Rīgas Tehniskā universitāte iesniegusi – 108 projektu pieteikumus, Rīgas Stradiņa universitāte – 58, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts – 25 un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs – 24.

FLPP ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās – dabaszinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnēs, sociālajās zinātnēs, humanitārajās un mākslas zinātnēs. Programmas ietvaros finansējumu piešķir projektiem, pamatojoties uz atklāta konkursa rezultātiem.  Programmu īstenošanu un projektu administrēšanu veic LZP.

2022.gada konkursam pieejamais valsts budžeta finansējums – 13 613 327 eiro, kas ir viena no lielākajām summām, salīdzinot ar citiem FLPP konkursiem. Finansējums projektiem tiek piešķirts, ņemot vērā neatkarīgu ārvalstu zinātnisko ekspertu vērtējumu.

Nākamais konkurss plānots 2023. gadā, precīzāki tā norises laiki tiks paziņoti.