Jaunumi
Rīgā notiks Baltijas pētniecības programmas vidusposma konference "Sadarbības pieredze pētniecības nākotnes veidošanai"

Šī gada 18. un 19. oktobrī Rīgā notiks Baltijas pētniecības programmas vidusposma konference "Sadarbības pieredze pētniecības nākotnes veidošanai", vienkopus pulcējot pārstāvjus no Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Pētniecība un izglītība" aktivitātēm "Baltijas pētniecības programma", “Stipendijas” un “Inovācijas centri”.

Konferencē piedalīsies Baltijas pētniecības programmas, stipendiju un inovācijas centru projektu īstenotāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, Norvēģijas, Islandes un Horvātijas, kā arī pārstāvji no programmu administratīvā personāla, lai diskutētu par veidiem, kā veidot nākotni, balstoties uz visu iesaistīto gūto pieredzi līdz šim. Konferences mērķis ir izpētīt pētniecības programmas projektu daudzveidīgo un kopīgo pieredzi, tās saikni ar izglītību un koncentrēties uz nākotnes iespējām un vajadzībām.

18. oktobrī konferences dalībniekiem būs iespēja apmeklēt dažādus Latvijas Baltijas pētniecības programmas projektus. Savukārt 19. oktobrī konferences dalībnieki pievērsīsies programmas ietvaros gūtajām zināšanām un atziņām, lai apmainītos ar pieredzēm, kas veicinās savstarpēju mācīšanos un liks vērst skatu pētniecības un izglītības nākotnē. Oficiālās daļas noslēgumā notiks atsevišķas grupu diskusijas, kuru centrā būs programmas galvenās tematiskās prioritātes un programmas ilgtspēja. Šī ir zinātnieku un citu izglītības projektu īstenotāju iespēja tīkloties ar citu projektu pārstāvjiem un iedziļināties tādās būtiskās tēmās kā zinātnes ietekme, pētniecības prioritātes (tēmas) un pētniecības un izglītības sadarbības turpināšana citos formātos un programmās.

Aicinām reģistrēties konferencei līdz 9. oktobrim, izmantojot REĢISTRĀCIJAS VEIDLAPU. Konference notiks hibrīdformātā (virtuālā un fiziskā) angļu valodā! Norises vieta: Radisson Blu Daugava. Lai pievienotos vizītēm 18. oktobrī, reģistrācijas formā nepieciešams izvēlēties, kurus pētniecības projektus plānots apmeklēt.

Konferenci organizē Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija (programmas apsaimniekotāja) sadarbībā ar Latvijas Zinātnes padomi (programmas ieviešanas aģentūra).

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Pētniecība un izglītība” mērķis ir attīstīt cilvēkresursu un zināšanu attīstību Latvijā, veicinot sadarbību pētniecībā starp Latviju, donorvalstīm, Igauniju un Lietuvu, kā arī Latvijas augstskolu studentu un augstskolas personāla mobilitāti ar donorvalstīm. Kopējais programmā pieejamais finansējums, ieskaitot inovācijas centru projektus, ir EUR 17 058 824, no kuriem EEZ/Norvēģijas grants ir EUR 14 500 000, Latvijas nacionālais līdzfinansējums - EUR 2 558 824. Programma tiek ieviesta līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Baltijas pētniecības programmas vidusposma konference "Sadarbības pieredze pētniecības nākotnes veidošanai