ERA-NET
TRANSCAN simpozijs Rīgā

Šā gada 17. un 18. oktobrī notiks ERA-NET aktivitātes TRANSCAN-3 pirmo (kick-off) projektu simpozijs par tēmu "Nākamās paaudzes vēža imūnterapija: mērķis audzēju mikrovide"(Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment), kuru rīko Latvijas Zinātnes padome sadarbībā ar Itālijas Veselības ministriju. Pasākumā laipni aicināti piedalīties Latvijas zinātnisko institūciju zinātnieki un nozares speciālisti.

Rīgā ieradīsies vairāk nekā 70 pasaules mēroga zinātnieki, lai diskutētu par jaunām iespējām vēža ārstēšanā, praktisko imūnterapijas lietojumu, biomarķieriem progresijas un terapijas efekta izvērtēšanai, rezistences jautājumiem. TRANSCAN-3 vērsts tieši uz pārnesi no laboratorijas uz praktisko pielietošanu (translational cancer research).

Starptautiskajā pasākumā prezentācijas sniegs TRANSCAN-3 pirmajā projektu konkursā, kas notika 2021.gadā, atbalstīto projektu dalībnieki.

Projektu simpozijs norisināsies Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

ERA-NET projektu TRANSCAN-3 (Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research) atbalsta Eiropas Savienības pamatprogramma "Apvārsnis 2020" (granta vienošanās Nr 964264).

Plašāka informācija par pasākumu LinkedIn