FLPP Jaunumi
flpp PĀRSKATAM

Pārskats un tā pielikums iepazīstina projektu iesniedzējus, zinātnes politikas veidotājus un citus interesentus ar 2022.gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (FLPP) konkursa norisi. Tajā ir apkopota informācija par:

  • finansētajiem projektiem,
  • statistikas rādītājiem,
  • datu analīzi par zinātnes nozaru pārstāvniecību,
  • starpdisciplinaritāti,
  • zinātnisko institūciju dalību un sekmību konkursā,
  • zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību,
  • paredzamajiem zinātniskās darbības rezultātiem,
  • projektos plānoto zinātniskā personāla nodarbinātību,
  • pieaicinātajiem ārvalstu ekspertiem.

Pārskatā iekļauti ekspertu atzinumi par projektu iesniegumu stiprajām pusēm un trūkumiem. Izteiktie ieteikumi var kalpot kā atgriezeniskā saite, kas var būt noderīga tiem zinātniekiem, kas pašlaik gatavo iesniegumus 2023. gada Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā (lzp-2023/1).

Pārskats un tā pielikums pieejami ŠEIT