Valsts pētījumu programma
Valsts pētījumu programma vēsture

Latvijas Zinātnes padomes izsludinātajā Valsts pētījumu programmas 20. un 21.gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudzeatklātajā projektu konkursā saņemti četri projektu pieteikumi.

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētās Latvijas zinātniskās institūcijas, kas atbilst pētniecības organizācijas definīcijai, projektu pieteikumus varēja iesniegt no šā gada 20. septembra līdz 20. oktobrim. Patlaban norisinās saņemto pieteikumu vērtēšana. Lēmumu par projektu finansēšanu vai noraidīšanu pieņems programmas īstenošanas un uzraudzības komisija. Plašāka informācija par vērtēšanu pieejama šeit.

Valsts pētījumu programmas (VPP) “20.–21. gadsimta vēstures pētniecība un cilvēkkapitāla ataudze” virsmērķis ir veicināt Latvijas un starptautiskās sabiedrības izpratni par aktuāliem 20.–21. gadsimta Latvijas vēstures jautājumiem.

Programmas kopējais finansējums ir 1 800 000 eiro, viena projekta maksimālais finansējums ir 1 674 000 eiro.

VPP ir valsts pasūtījums zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktā valstij prioritārā nozarē ar mērķi radīt jaunas zināšanas, prasmes un inovācijas. VPP sniedz atbalstu gan augstvērtīgai fundamentālajai pētniecībai, gan politikas veidotājiem, radot pētniecībā balstītas rekomendācijas rīcībpolitikas pilnveidošanai.