Jaunumi
Saņemti projektu pieteikumi Valsts pētījumu programmās

Noslēgusies pieteikumu pieņemšana divos Valsts pētījumu programmu (VPP) konkursos –  “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” un “Digitālās humanitārās zinātnes”.

Katrā konkursā iesniegts pa vienam projekta pieteikumam. Uzsākta abu konkursu ietvaros iesniegto projektu pieteikumu administratīvās atbilstības vērtēšana.

Valsts pētījumu programma “Augstas enerģijas fizika un paātrinātāju tehnoloģijas” dos iespēju līdz 2026. gadam īstenot un finansēt pētniecību dabaszinātnēs un inženierzinātnēs augstas enerģijas fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju jomās. Latvija ir CERN asociētā dalībvalsts un VPP veicinās valsts pilnvērtīgu dalību CERN, sekmēs jaunas sadarbības iespējas Latvijas zinātniekiem, kā arī augstskolu mācību spēkiem un studentiem, tādējādi stiprinot Latvijas pētniecības ekselenci un attīstību.

Savukārt programmas “Digitālās humanitārās zinātnes” mērķis ir humanitāro zinātņu digitālo resursu attīstīšana, ekosistēmas fragmentācijas mazināšana un resursu globālās konkurētspējas veicināšana. VPP nodrošinās vismaz 140 dažādu humanitāro zinātņu digitālo resursu ilgtermiņa uzturēšanas atbalstu un attīstības iespējas līdz 2024. gadam.